Skip to main content
Til toppen

Reklamasjon bedriftskunder

Eventuelle reklamasjoner skal meldes Oluf Lorentzen AS umiddelbart og maks innen 3 dager etter mottak av varer på firmapost@oluf.no. 

Dette gjelder all reklamasjon; feilplukk, holdbarhet, manko eller varer skadet under transport. All retur skal godkjennes av Oluf Lorentzen AS på forhånd. Kjøle- og skaffevarer tas ikke i retur. Ved salg i anbrekk beregnes ett tillegg på 50 øre per enhet.

Reklamasjon privatkunder

  • Hvis du mottar produkter med som har mangler, transportskade eller annen type kvalitetsavvik, skal Oluf Lorentzen kontaktes innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Fristen for å reklamere vil aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt mangelen ble oppdaget, og må senest skje innen 2 år etter at kunden mottok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dersom kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

  • Husk at matvarer ofte vil ha enn annen forventet holdbarhet enn andre varer. Selv om reklamasjonsfristene er overholdt, så må det fortsatt foreligge en mangel ved matvaren på kjøpstidspunktet for at vilkårene for reklamasjon skal være oppfylt. For eksempel kan man ikke forvente at ost og kjøttvarer skal ha holdbarhet i to måneder. Og dersom matvaren har en spesifikk holdbarhetsdato som du har blitt opplyst om, kan du heller ikke reklamere på varen etter utløpet av denne datoen.

Angrerett privatkunder

  • Du har rett til å angre på kjøpet innen 14 dager fra du mottok varene, forutsatt at emballasjon er ubrutt og at varene kan selges videre etter retur. Den generelle angrefristen gjelder ikke for varer som forringes eller raskt går ut på dato, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer.

  • Ønsker du å benytte deg av angreretten må du varsle Oluf Lorentzen på firmapost@oluf.no. Du kan bruke angrerettskjema vedlagt i ordrebekreftelsen, men det er ikke obligatorisk.

  • Retur av varene må skje uten unødig opphold og senest 14 dager etter den dagen du underrettet om at du ville gå fra avtalen. Tilbakebetaling skjer snarest eller maks 14 kalenderdager etter mottatt retur. Oluf Lorentzen kan holde tilbake tilbakebetalingen til varene er returnert, eller til kunden har lagt frem dokumentasjon om at varene er sendt tilbake. Kunden må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

  • Se også vårt angrerettskjema.

  • www.klarna.com/no/kundeservice

 

Grunnlag for betingelser;

 

Min side