Skip to main content
Til toppen

Medlemsbetingelser fordelsprogram

Oluf Lorentzen AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som følge av din påmelding til fordelsprogrammet.  
Oluf Lorentzen AS 
Toveien 22, 1540 Vestby
Org.nr 942 535 937
 
Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger 


Oluf Lorentzen AS og våre samarbeidspartnere vil bruke dine personopplysninger til å administrere fordelsprogrammet. Dette betyr at vi bruker dine personopplysninger til å: 


•    Gi deg fordeler og tilbud 
•    Opprette kundeprofiler med formål om å kunne gi deg tilbud og informasjon etter dine ønsker og interesser (personalisert markedsføring) 
•    Kontakte deg via e-post eller SMS i forbindelse med nye tilbud og rabatter hos våre samarbeidspartnere, arrangementer og/eller tjenester som kan være av interesse for deg.
•    Kontakte deg via sosiale medier som Facebook og Instagram ved hjelp av din e-postadresse  
•    Utarbeidelse av statistikk basert på avidentifiserte og aggregerte opplysninger  

Vårt rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger er at opplysningene er nødvendig for å registrere deg i fordelsprogrammet, og å inngå denne avtalen med deg samt å oppfylle denne avtalen (GDPR artikkel 6, 1, b).  

Dersom vi behøver å behandle personopplysninger om deg som ikke er strengt nødvendig for å oppfylle denne avtalen, vil vi innhente frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg til denne type behandling (GDPR artikkel 6, 1, a).  

Vi bruker statistikk for å få bedre forståelse av våre kunder, og det rettslige grunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å forbedre fordelsprogrammet (GDPR artikkel 6, 1, f).  

Med mindre det er nødvendig for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter, vil vi ikke behandle dine personopplysninger for andre formål enn det som er angitt her (GDPR artikkel 6, c).  

 

Utlevering/overføring av personopplysninger 

Dine personopplysninger behandles kun av Oluf Lorentzen AS, våre samarbeidspartnere og underleverandører. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre enn de nevnte når du enten har samtykket til utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter. 

 

Informasjonssikkerhet  

Dine personopplysninger skal være trygge hos oss. Vi er ansvarlig for lagring og anvendelse av dine personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Se ellers vår personvernerklæring på https://www.oluf.no/personvern
Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene vi har, eller ønsker disse rettet eller slettet kan du kontakte oss på Firmapost@oluf.no. Kontakt oss gjerne om du mener at vi ikke har behandlet personopplysningene dine på en korrekt måte. Du har også rett til å klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.  

 

Utmelding eller avmelding 

Du kan melde deg ut av fordelsprogrammet med umiddelbar virkning. Personopplysninger knyttet til medlemskapet slettes eller anonymiseres innen tre måneder med mindre det ikke foreligger begrensninger for dette i relevant lovgivning, som bokføring eller andre forpliktelser.   
Utmelding gjøres ved å logge inn med brukernavn og passord , gå til «Min side» og «Fordelsprogram» trykk på Avbryt medlemskap. Når du har gjort det vil du ikke lenger ha tilgang til kundefordeler på Min side.
Avmelding fra elektronisk kommunikasjon kan du når som helst gjøre via link i nyhetsbrev eller SMS.   


Force Majeure  

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.   
 

Tvister og lovvalg  

Ved eventuelle tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for fordelsprogrammet, gjelder norsk rett og rett verneting Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning. 

Min side