Til toppen

Samfunnsansvar

Vi er opptatt av å levere kvalitetsvarer og god service, men ønsker like fullt å ta vårt ansvar i samfunnet, for miljø og mennesker.

 

Miljøfyrtårn 

Oluf Lorentzen jobber kontinuerlig med bevisste valg rundt miljøet og vi er stolte av å være en Miljøfyrtårn-bedrift. I desember 2013  fikk vi besøk av daværende ordfører i Vestby, John A. Ødbehr, hvor vi fikk utdelt Miljøfyrtårn-sertifikatet for første gang. Siden den gang har vi opprettholdt kriteriene og fra år til år tatt bevisste valg med tanke på miljø slik at sertifiseringen har blitt opprettholdt. I desember 2019 ble vi igjen re-sertifisert.

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat fra Stiftelsen Miljøfyrtårn, og de stiller en rekke krav til bedrifter som ønsker å være Miljøfyrtårn. Oluf Lorentzen har iverksatt en rekke tiltak for å møte disse kravene, som i stor grad er knyttet til energibruk, avfallshåndtering, innkjøp og transport. Alle tiltakene skal støtte opp om målet om en fremtidsrettet og bærekraftig virksomhet. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn.

 

Etisk handel

Som importør av matvarer fra hele verden, har vi et særskilt ansvar for å fremme gode arbeids- og miljøforhold og dyrevelferd i våre leverandørkjeder. I november 2018 ble Oluf Lorentzen medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH), et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid. Gjennom vårt arbeid og medlemskap i IEH ønsker vi å styrke vår innsats og bidra til at vår leverandørkjede får en god og bærekraftig utvikling. Les mer om etisk handel her www.etiskhandel.no 

 

Bransjeavtale om matsvinn

I februar 2020 tilsluttet Oluf Lorentzen seg bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Bedriftene som har signert forplikter seg til å kartlegge og rapportere på matsvinn. De skal gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden.

 

Matsentralen

For å tilrettelegge for reduksjon av matavfall, inngikk Oluf Lorentzen AS i 2016 en avtale med Matsentralen, som tar imot overskuddsmat og stiller maten til rådighet for mellom 70 og 100 veldedige virksomheter på Østlandet, som jobber med vanskeligstilte.

 

Saltpartnerskapet

I juni 2020 tilsluttet Oluf Lorentzen seg Saltpartnerskapet, som har som målsetning å stimulere til at matvare- og serveringsbransjen reduserer innholdet av salt i matvarer og servert mat, samt å øke bevisstheten om salt og helse i befolkningen. Saltpartnerskapet er et samarbeid mellom matvarebransje, serveringsbransje, FoU-miljøer, interesseorganisasjoner og helsemyndigheter.

 

Debio

Debio er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Oluf Lorentzen AS er Debio-sertifisert, og vi har fokus på matglede kombinert med vareutvalg innen økologiske produkter.

 

Grønt punkt

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong,  drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Oluf Lorentzen AS har både standard- og kontrollmedlemskap i Grønt Punkt.

 

Giftfri skadedyrbekjempelse.

Oluf Lorentzen har en giftfri løsning for skadedyrkontroll, levert av Anticimex.