Til toppen

Personvern

Informasjon om behandling av personopplysninger, inkludert rett til innsyn.

Oluf Lorentzen importerer, bearbeider og distribuerer varer til norske kunder i bedriftsmarkedet.

Formålet med behandling av personopplysninger

Formålet med å bruke personopplysninger i tillegg til bedriftsopplysninger, vil være:

  1. Å ha informasjon om kundens kontaktperson og dermed forenkle kommunikasjon med kunde eller leverandør.
  2. Å kunne lage en unik brukerkonto ved for eksempel web-handel på www.oluf.no
  3. Å kunne oppbevare dokumentasjon som vi er pålagt å oppbevare i henhold til regnskapsloven.

Behandling av personopplysninger

Vår behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende norsk lov og forskrift. Det rettslige grunnlaget vil være enten at

  • behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, å utføre gjøremål i forkant av en slik avtale eller for at Oluf Lorentzen skal oppfylle en rettslig forpliktelse.
  • du har gitt oss et særskilt samtykke til en nærmere angitt type behandling, som for eksempel å abonnere på nyhetsbrev.
    Du vil gis mulighet til å slettes som representant for bedriften du representerer om du foretrekker det.

Sletting og anonymisering

Vi vil slette personopplysningene eller anonymisere dem, i den grad vi har mulighet til det, hvis vi mottar en henvendelse fra deg eller bedriften om at du ikke lenger er tilknyttet bedriften eller ikke lenger skal være registrert som kontaktperson.
Lagring av personopplysninger
Personopplysningene vil primært lagres på servere i Europa. Alle våre samarbeidspartnere og underleverandører innenfor IT og lagring har databehandleravtaler med oss og skal av den grunn alltid følge gjeldene regler.
Kontakt
Kontakt oss på firmapost@oluf.no om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigere eller slette personopplysninger som er lagret om deg. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.
Rettigheter
Dersom du mener at Oluf Lorentzen AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven,
har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet,
kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.