Til toppen

Ord og uttrykk

Fett i tørrstoff (F.i.T)            

Dette er den vanligste betegnelsen for å angi fettinnhold i ost. Etter at vanninnholdet er trukket ut måler man fettinnholdet i det som da er igjen (tørrstoffet). Som en tommelfingerregel kan man si at fettinnholdet i ost er omtrent halvparten av F.i.T.-verdien. F.i.T  verdien betegnes med + eller %.

Stabilisert

En stabilisert ost er ferdig modnet fra produsenten/meieriet og er spiseklar fra første stund. Osten forandrer seg lite innenfor holdbarhetsdatoen.

Ustabilisert

En ustabilisert ost modner på tradisjonell måte, utenifra og innover. Når osten er ny har den en helt fast og tørr kjerne. Denne kjernen vil forsvinne ettersom osten modner og bli erstattet med en myk og smidig ostemasse. Når kjernen er helt borte vil osten være helt fullmoden og på sitt beste.

Pasteurisert

Melken varmes opp til 72ºC i 15 sekunder.

Upasteurisert

Oster produsert på upasteurisert melk heter også råmelksoster (må ikke forveksle med melken som kua har rett etter kalving). Slike oster har en langt mer fremtreden lukt og smak, enn oster produsert på pasteurisert melk, siden melken her kun blir varmet opp til 37 °C i 15 sekunder.

Termisert (lavpasteurisert)

Dette er en nyere variant som produksjonsmessig blir en mellomting av de to overnevnte. Melken er varmet opp til 57-68 grader i min 16 sekunder. Vi kategoriserer likevel slike oster som upasteuriserte oster (råmelksoster), pga. bakterieinnholdet i disse. (i forhold til gravide etc.)

Opprinnelsesmerking

Flere land har oster som innehar denne merkingen. Dette merket garanterer at produktet er produsert under bestemte krav, som område, produksjon, modning og pakking. De fleste ostene med dette merket er laget av førsteklasses upasteurisert melk. Det er streng melke- og produksjonskontroll fra statlige organer. Kvalitet og kjennetegn er nøye fastlagt og produksjon og modning skjer etter lokal tradisjon.

  • I Frankrike heter disse ostene AOP- Appellation D’Origine Protégée (tidligere het dette AOC, men dette ble endret 1. Mai 2009).
  • I Spania heter det DOP- Denominación De Origen Protegida (dette het DO tidligere).
  • I Italia heter det DOP (Denominazione D’Origine Protetta).
  • PGI (Protected Geographical Indication) er en beskyttet geografisk betegnelse, utstedt av EU. Produkter som ikke nødvendigvis er unike i seg selv, men som kommer fra et klart definert område. Matprodukter nært knyttet til et geografisk område. Minst en av produksjons, foredlings eller forberedelses-stadiene må være innenfor det geografiske området som er angitt.
  • Tradisjonell spesialitet garantert (TSG) fremhever de tradisjonelle aspektene som måten produktene er laget på eller dets sammensetning, uten å være knyttet til et bestemt geografisk område. Navnet på et produkt som er registrert som TSG, beskytter den mot forfalskning og misbruk,