Til toppen

Angrerett

  • Du har rett til å angre på kjøpet innen 14 dager fra du mottok varene, forutsatt at emballasjen er ubrutt og at varene kan selges videre etter retur.
  • Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til varer som forringes, eller raskt går ut på dato, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder.
  • For å benytte seg av angreretten, må du varsle Oluf Lorentzen. Du kan bruke angrerettskjema vedlagt bekreftelsesepost, men det er ikke obligatorisk.
  • Retur av varene må skje uten unødig opphold og senest 14 dager etter den dag at du underrettet om at du ville gå fra avtalen.
  • Tilbakebetaling skjer snarest eller maks 14 kalenderdager etter mottatt retur.
  • Oluf Lorentzen kan holde tilbake tilbakebetalingen til varene er returnert, eller til kunden har lagt frem dokumentasjon om at varene er sendt tilbake.
  • Kunden må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

 

Se også vårt angrerettskjema.

Grunnlag for betingelser;

Oluf Lorentzen as tar forbehold om feil som måtte fremkomme i teksten